keskiviikko 14. syyskuuta 2011

Käsitteet hukassa?


Työaikalaki toi mukanaan muutamia uusia käsitteitä ja asioita, jotka ainakin puheessa menevät usein sekaisin, joten laitanpa tähän muutamia:

 • Työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa, yksittäinen työpäivä voi olla jopa 15 tuntia, jos kunnassa ei ole muuta (lyhyempää aikaa) sovittu.
 •    
 • Tasoittumisjakso on etukäteen sovittu ajanjakso, jonka aikana työaika tasoittuu siihen 40 tuntiin, meillä esim. jakso on 12 viikkoa, jolloin työtunteja on 480.
 •    
 • Työvuoroluettelo laaditaan koko tasoittumisjaksolle jos mahdollista, koko jaksolle pitää laatia ainakin sellainen lista, josta nähdään koska hoitajalle on kaavailtu työ-, loma- ja tasoittumispäivät. Tarkempi työvuoroluettelo, josta näkyy työpäivien alkamis- ja loppumisajat, voidaan tehdä myös lyhyemmäksi ajaksi kuin koko jaksolle, jos koko ajalle laatiminen on vaikeaa tai mahdotonta.
 •    
 • Tasoittumisvapaa on etukäteen työvuoroluetteloon merkitty päivä, tasoittumispäivän työtunnit tehdään tavallaan jonain muuna päivänä sillä samaisella listalla. Esim. jos hoitajan työpäivän pituus on 10 tuntia, niin 12 viikon listalla on 48 työpäivää ja 12 tasoittumisvapaata, jos listalla ei ole ollenkaan ylitöitä. Tasoittumisvapaissa täytyy huomioida se, että lomia laskettaessa tasoittumisvapaita ei lasketa työpäiviksi, mutta vastaavasti taas sairaslomalla tasoittumisvapaata käsitellään kuten työpäivään osuvaa sairaslomapäivää. 
 •    
 • Ylityö on aina työnajntajan määräämää työtä, mutta ylityön teettämiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Ylityö on siis työtä, joka tehdään normaalin työajan lisäksi. Ylityöstä maksetaan aina +35% korvaus ja työnantaja päättää maksetaanko ylityö rahana vai vapaana. Ylityön määrä selviää vasta jakson päättyessä.
 •    
 • Ylityötä ei voi teettää yli ylityökaton, eli työnantaja ei voi teettää hoitajalla entisiä työaikoja ja maksaa niistä ylityökorvauksia.
 •    
 • Sairaslomapäivä ei ole työaikaa laskettaessa työpäivä osuu se sitten työ- tai tasoittumispäivälle. Eli jos 12 viikon jaksossa on 5 sairaslomapäivää, niin tehty työaika jaetaan 55 työpäivällä, olettaen, ettei jaksossa ole muita loma- vapaa-tai pyhäpäiviä, kuin sairasloma ja tasoittumisvapaat.
 •    
 • Keskeytynyt jakso on jakso jossa on esim. lomapäiviä, joita ei lasketa työpäiväksi työaikaa laskettaessa.
 •    
 • Arkipyhät lyhentävät työaikaa 8h/pvä 
Tähän listaan voi laittaa korjauksia tai lisäyksiä jättämällä viestiä kommenttilaatikkoon

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti