keskiviikko 30. lokakuuta 2019

Onko vanhemmilla oikeus tietoon?

Kuva Prawny Pixabaystä

Monelta suunnalta olen kuullut huolta siitä riittääkö päivähoidossa henkilöstö, saako palkata sijaisia ja löytyykö niitä, jos sellaisia tarvitaan. Ja jos sijainen jostain satutaan saamaan, niin onko kenelläkään aikaa sijaisen perehdyttämiseen? Tuntuu, että tällä hetkellä hoitajat ovat uupuneita ja tutkimuksen mukaan useat hoitajat miettivät jopa alan vaihtoa.

Näistä lähtökohdista asiaa miettiessäni, olenkin ajautunut miettimään vanhempien oikeutta tietoon. Mitä vanhemmille voi päivästä kertoa, jos koko hoitopäivän lähtökohta on ollut päivästä selviytyminen? Onko väärin kertoa vanhemmalle, jos henkilöstöstä on ollut pulaa päivän aikana? Vai pitääkö hoitajien olla lojaaleja työnantajalleen, joka tosiasiallisesti saattaa jopa rikkoa lakia?

Monen kunnan talous näyttää jälleen kerran miinusta, ja suurimmat menoerät syntyvät juurikin  lasten ja vanhusten parissa työskennellessä. Lehdistä olemme jo lukeneet vanhustyön vaikeuksista, ja odotankin kauhunsekaisin tuntein koska myös varhaiskasvatuksen osalta luemme samanlaisia otsikoita.

Opetushallius on asettanut varhaiskasvatuksen tavoitteet korkealle, ja näihin tavoitteisiin päästäksemme henkilöstön pitäisi olla motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Samaan aikaan kun vaatimukset kovenevat, ei se kuitenkaan näy esimerkiksi palkassa tai työnantajan rahallisena panostuksena mm. toimintavälineisiin.

Päiväkotien henkilöstörakennetta muutetiin siten, että ryhmässä olisi enemmän opettajia, mutta samaan aikaan opettajien ajankäyttöä siirrettiin pois lapsiryhmästä, eli lisättiin suunnitteluaikaa, ja siirretiin lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ja keskustelut opettajien tehtäväksi, lisäksi opettajilla on usein myös muita tehtäviä, jolloin ovat poissa ryhmästä. Käytännössä tämä tarkoitaa sitä, että se eniten pedagogista koulutusta saanut työntekijä on poissa lasten kanssa tehtävästä työstä useita tunteja viikossa, ja silti opettaja lasketaan useinmiten laskettaessa aikuinen/lapsi suhdelukuja, ja kun opettaja on paikalla, niin ei tarvita sijaista, vai kuinka?

Muun ryhmän aikuisten aikaa lapsiryhmästä vie mm. erilaiset valmistelutehtävät, jotta päivä saadaan sujumaan, kuten vaikkapa sänkyjen avaaminen, erilaisten leikkiympäristöjen rakentaminen tai ruokailuun valmistautuminen. Ulkoiluunkin tarvitaan aikuisia sekä ulos että sisälle, jotta saadaan yli 20 lasta vaatteisiin ja niistä pois. Myös päiväkotien aukioloajat ovat pitkiä, joten työvuoroja joudutaan lomittamaan. Kaikki tämä johtaa siihen, että oikeasti siellä lapsiryhmässä on tilanteita, jolloin koko ryhmää saattaa luotsata yksi aikuinen. Ihmekö sitten jos joskus vanhempaa vastassa on hoitaja, jolla on pari yksivuotiasta kainalossa, ja pari muuta juoksentelee miten sattuu. Siinä sitten pitäisi vielä antaa laadukasta varhaiskasvatusta!