tiistai 8. helmikuuta 2022

Arvot?

 


 

Meillä kaikki perhepäivähoitajat osallistuvat pedagogiikka koulutukseen ja yksi koulutuksessa esilletuotu asia ovat arvot. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa  puhutaan arvopohjasta, sen yleisperiaatteista, jotka ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto.  (OPH, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 s.20)

Koulutus haastoi meidät miettimään omia arvojamme ja niiden merkitystä työhön. Arvot kuvastavat aina omaa aikakauttaan ja ne muuttuvat lapsista tehdyn tutkimuksen ja tiedon lisääntyessä. Juuri siksi henkilöstön jatkuva kouluttautuminen on tärkeää. 

Omia arvojani miettiessäni mietin myös sitä, voidaanko varhaiskasvatuksessa tuijottaa vain  omiin arvoihimme ja kuinka perheiden erilaiset arvot pitäisi huomioida ja yhteensovittaa muiden perheiden arvojen kanssa?

Monesti kuulee että vanhemmuus on nykyään vanhemmilta hukassa, mutta onko  kuitenkaan? Jos kyse onkin siitä että perheiden arvomaailma vaan on erilainen kuin aikaisemmin? Onko kyse sittenkin vanhemmuuden roolin muutoksesta? Onko vanhemmuus muuttunut enenmmän lasta huomioivammaksi? Jos se lapsi ei olekaan valmis tähän muutokseen, niin näkyykö se vanhemmuuden katoamisena? Annetaanko lapsille liikaa vastuuta liian aikaisin?
 
Ja lopulta huomasinkin olevani aikamoisessa solmussa ajatuksieni kanssa... Mitkä ne minua arvoni taas olivatkaan?