maanantai 13. maaliskuuta 2017

Puhutaanko VASUsta?Ääääh.... ei siis todellakaan KOREISTA...


Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkistettiin viime vuonna ja nyt monessa kunnassa tehdään syksyksi uutta VASUa, kuten laissa edellytetään. VASUsta on siis tulossa pakollinen, ei enää vain suositus, vapaaehtoinen asiakirja

Uudet perusteet on laatinut ensimmäistä kertaa Opetushallitus ja täytyy sanoa, että sen kyllä huomaa.
Jo sisällöltään uudet perusteet ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat ja laajempialaiset kuin aikaisemmat perusteet. Asiakirjaan on samalla tullut n. 20 sivua lisää. VASUn tarkoituksena on tarjota laadukasta ja tasapuolista varhaiskasvatusta asuinpaikasta riippumatta.

Itse pidän paljon enemmän uuden VASUn hengestä, siitä kuinka lapsi on ihan oikea, toimiva, ajatteleva, kokoajan ympäristöään tarkkaileva oppija.

Toisaalta jos nyt verrataan vähän uuden ja vanhan VASUn käsitteistöä, niin ei se enää niin uudelta tunnukaan.Vanhat asiat on puettu uusiin mukavampiin vaatteisiin. Muuttuvat käsitteet:
(lähde oph:n koulutusmateriaalit)

Vasun perusteet 2003
Vasun perusteet 2016
Arvopohja
Arvoperusta
Kasvatuspäämäärät
Laaja-alainen osaaminen
Lapselle ominainen tapa toimia
Oppimiskäsitys ja monipuoliset työtavat
Toimintakulttuuri
Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
Kasvatuskumppanuus
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö
Varhaiskasvatusympäristö
Oppimisympäristö
Orientaatiot 
Oppimisen alueet
Kielellinen tietoisuus
Kielitietoisuus
Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa
Kehityksen ja oppimisen tuki
Monikulttuurisuus
Kulttuurinen moninaisuus
Moniammatillinen yhteistyö
ja  verkostoyhteistyö
Monialainen yhteistyö
 

Uudet perusteet kuitenkin avaavat käsitteitä paremmin kuin aikaisemmat. Siinä missä vanhoissa perusteissa pilkottiin lapsen oppiminen, kasvu ja kehitys osasiin, uusissa perusteissa keskitytään kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja luodaan jatkumo esi- ja perusopetukseen, joka aiemmin jäi jotenkin vaillinaiseksi. 

Otetaanpa nyt esimerkiksi se aiemmin kovasti puhuttanut Orientaatiot, jokainen muistaan mitä ne ovat:
  • matemaattinen
  • luonnontieteellinen
  • historiallis-yhteiskunnallinen
  • esteettinen
  • eettinen
  • uskonnollis-katsomuksellinen  
 Ja nämäkin asiat ovat löydettävissä uudesta vasusta:


oph.fi
Ja ihan loppuhuomautuksena: Itse en ole koskaan pitänyt orientaatio-sanasta, joka vaikutti jo silloin vuosituhannen alussa hyvin keksityltä käsitteeltä. Sanalta, jonka sisältöä oli mielestäni vaikea hahmottaa... miksi ei vaan voitu puhua tutustumisesta kyseisiin asioihin?

VASUn perusteet 2005 
VASUn perusteet 2016